Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
 
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
 
 
Ranking
Dyplom - Perły Samorządu
Przyjazna Polska
Mapa gminy
Program Rodzina 500+
Epuap
Odpady komunalne
wtorek, 25 lipca 2017
206 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
jakuba, Krzysztofa, Walentyny
Dziennik urzędowy
Dziennik ustaw
Monitor Polski
Film o Gminie
Wirtualny spacer
Radomyskie Zasanie
Gmina z lotu ptaka
Wirtualny Sanleg
Stadnina koni Żabno
Sanłęg
izba regionalna
ZPP
Nasz Czas
Sztafeta
Mikroporady
Gmina Nielisz

Aktualności

 
2017-03-31

DOTACJE NA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem informuje, że dnia 21 marca 2017 r. wszedł w życie Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem. Niniejszy akt prawa miejscowego został uchwalony przez Radę Gminy Radomyśl nad Sanem dnia 27 stycznia 2017 r. uchwałą Nr XXI/152/2017 oraz ogłoszony dnia 06.03.2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Dotacje będą udzielane na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oczyszczających ścieki pochodzące z gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem podmiotom wymienionym w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony środowiska.

Dotacje udzielane będą podmiotom posiadającym tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie zlokalizowana inwestycja.

Lokalizacja, budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełniać wymogi zawarte w przepisach prawa budowlanego regulujących budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, a także w przepisach ochrony środowiska i gospodarki wodnej określających warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Dofinansowaniem mogą być objęte przydomowe oczyszczalnie ścieków posiadające stosowne atesty lub certyfikaty potwierdzające ich zgodność z normami obowiązującymi w przepisach prawa.

Dotacją objęte są przydomowe oczyszczalnie ścieków fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy.

KWOTA DOTACJI:
Wysokość udzielonej dotacji wynosi 40% kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków udokumentowanych na podstawie faktur lecz nie więcej niż 4 000,00 zł.

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE:
Aby ubiegać się o udzielenie dofinansowania należy złożyć wniosek wraz z załącznikami:

 1. kopią dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości*,
 2. w przypadku współwłasności pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na działce wraz z upoważnieniem na wypłacenie dotacji jednemu ze współwłaścicieli ponoszącemu koszt budowy oczyszczalni,
 3. kopią zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do Starosty Stalowowolskiego wraz z potwierdzeniem braku sprzeciwu do zgłoszenia w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę*,
 4. kopią prawomocnego pozwolenia na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków wydanego przez Starostę Stalowowolskiego w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,50 m3 na dobę*,
 5. kopią pozwolenia wodnoprawnego w przypadku budowy oczyszczalni o wydajności powyżej 5 m3 na dobę*,
 6. kserokopią opisu lub projektu technicznego przydomowej oczyszczalni ścieków wraz ze szkicem jej lokalizacji na działce*,
 7. oświadczeniem o likwidacji zbiornika na nieczystości ciekłe po wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków lub oświadczenie o braku takiego zbiornika,
 8. informacją o rodzaju budowanej oczyszczani ścieków,
 9. szacowanymi kosztami realizacji przedsięwzięcia.

*kopie przedstawianych dokumentów muszą być potwierdzone przez Wnioskodawcę jako zgodne z oryginałem

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Radomyśl nad Sanem I piętro pok. Nr 11.

Termin na złożenie wniosków upływa z dniem 30 czerwca 2017 r.

Dofinansowaniu nie podlegają:

 1. koszty sporządzenia dokumentacji technicznej,
 2. koszty zakupów pojedynczych elementów, urządzeń składających się na przydomową oczyszczalnię ścieków,
 3. koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez Wnioskodawcę,
 4. koszty eksploatacji i konserwacji,
 5. koszt demontażu zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.

Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków określa Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem.

Załączniki:

Uchwała (PDF)

Regulamin (PDF)

Wniosek o udzielenie dotacji- wzór (DOCX)

Oświadczenie o współwłasności i przekazaniu dotacji na rachunek bankowy wnioskodawcy- wzór (zał. nr 2 do wniosku o udzielenie dotacji jeśli dotyczy) (DOCX)

Oświadczenie o likwidacji zbiornika bezodpływowego- wzór (zał. nr 7 do wniosku o udzielenie dotacji) (DOCX)

Informacja o rodzaju budowanej oczyszczalni- wzór (zał. nr 8 do wniosku o udzielenie dotacji) (DOCX)

Szacowane koszty realizacji przedsięwzięcia – wzór (zał. nr 9 do wniosku o udzielenie dotacji) (DOCX)

Umowa o dofinansowanie- wzór (DOCX)

Wniosek o wypłatę dotacji- wzór (DOCX)

Oświadczenie o wykonaniu inwestycji- wzór (zał. nr 3 do wniosku o wypłatę dotacji) (DOC)

Protokół odbioru inwestycji- wzór (DOC)

Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków – wzór (DOCX)

Wójt Gminy
Radomyśl nad Sanem

 
 
Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem, ul. Duży Rynek 7, 37-455  Radomyśl nad Sanem, pow. stalowowolski, woj. podkarpackie
tel.: +48 015 84 54 302, fax: +48 015 84 54 328
NIP: 865-15-83-030, Regon: 000546443
 
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x