Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
 
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
 
 
Ranking
Dyplom - Perły Samorządu
Przyjazna Polska
Mapa gminy
Program Rodzina 500+
Epuap
Odpady komunalne
wtorek, 25 lipca 2017
206 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
jakuba, Krzysztofa, Walentyny
Dziennik urzędowy
Dziennik ustaw
Monitor Polski
Film o Gminie
Wirtualny spacer
Radomyskie Zasanie
Gmina z lotu ptaka
Wirtualny Sanleg
Stadnina koni Żabno
Sanłęg
izba regionalna
ZPP
Nasz Czas
Sztafeta
Mikroporady
Gmina Nielisz

Sołectwa

 

Antoniów

Datę powstania Antoniowa szacuje się na początek XVIII wieku. Genezę tej miejscowości wiąże się z pobliskim Pniowem i jego dziedzicami - ormiańskim rodem Hadziewiczów. W początkach XVIII wieku z inicjatywy ówczesnego dziedzica włości pniowskiej, Antoniego Hadziewicza, rozpoczęto sypanie zrujnowanych tam nad Sanem i Wisłą.... więcej wiadomości: [ pobierz ]

Chwałowice

Chwałowice, to wieś o klasycznej nazwie patronimicznej, którą można wiązać z imieniem złożonym Chwalimir. W średniowiecznej praktyce imiona złożone były skracane o jedną lub więcej sylab, więc ówczesny Chwalimir to Chwał, który był założycielem lub pierwszym właścicielem osady.... więcej wiadomości: [ pobierz ]

Czekaj Pniowski

Czekaj, to nazwa kulturowa, nadawana zwykle karczmom. Z czasem określała ona na osady, które tworzyły się wokół nich. Na mapie z 1776 roku ta właśnie karczma została zaznaczona w miejscu dzisiejszego Czekaja. Tu właśnie znajdowała się przeprawa przez San na trakcie węgierskim, biegnącym od Dzikowa przez Sandomierz, Sadowię, Wrzawy, Antoniów, Lipę w kierunku Lublina. W 1767 roku należała ona do Jakuba Hadziewicza, właściciela Wrzaw więcej wiadomości: [ pobierz ]

Dąbrowa Rzeczycka

Powstanie tej wsi miało miejsce w XVII wieku i było związane z procesem zagospodarowania i kolonizacji leśnych obszarów leżących między Rzeczycą Okrągłą i Wolą Rzeczycką, stanowiących własność rodziny Grodzkich. Pierwszą, pewną informację o istnieniu Dąbrowy Rzeczyckiej spotykamy w 1676 roku.... więcej wiadomości: [ pobierz ]

Dabrówka

Wieś powstała dopiero w XVIII wieku, zapewne w miejscu zaginionego Strachocina. W 1785 roku była niewielką osadą w parafii Pniów, liczącą 87 mieszkańców. W XIX wieku spisywano ją łącznie z Pniowem i Czekajem. Z pobliskim Pniowem łączyła ją nie tylko przynależność kościelna, ale również dominialna, co oznaczało tych samych właścicieli. Dość szybko rosła liczba mieszkańców wsi. W połowie XIX wieku żyło tu 279 osób, a w 1914 r. już 482.... więcej wiadomości: [ pobierz ]

Kępa Rzeczycka

Powstanie tej wsi miało miejsce w XVII wieku i było związane z proce­sem zagospodarowania i kolonizacji leśnych obszarów leżących między Rzeczycą Okrągłą i Wolą Rzeczycką, stanowiących własność rodziny Grodz­kich. Pierwszą, pewną informację o istnieniu Dąbrowy Rzeczyckiej spotyka­my w 1676 roku. Była wtedy niewielką wsią szlachecką, a jej dziedzic Włady­sław Goraj-Lipnicki oddał pobór od 21 poddanych. W XVIII wieku znalazła się w rękach Lubomirskich i weszła w skład klucza długorzeczyckiego.... więcej wiadomości: [ pobierz ]

Łążek Chwałowski

Nazwa Łążek wywodzi się od słowa łęg, oznaczającego teren nad rze­ką, bądź łąkę zalewaną czasowo wodą. Jego powstanie nad rzeczką Sanną należy wiązać z rodem Gniewoszów i Dalewic, którzy po bezpotomnej śmierci kasztelana Bełzkiego, Zygmunta Zakliki, przejęli rozległe dobra z centrum w Zaklikowie. W rejestrze poborowym z 1626 roku zapisano, że An­drzej Gniewosz h. Kościesza oddał ze wsi Laski pobór trojaki od 3 zagród i 2 kół korzennych, czyli młyna. Był to młyn o 2 kołach nasiębiernych, z któ­rych jedno poruszało kamienie młyńskie, a drugie stępy do produkcji kaszy. W 1676 roku wykazano tu 21 poddanych. W okresie przedrozbiorowym Łążek należał do parafii w Borowie.... więcej wiadomości: [ pobierz ]

Nowiny

Pierwszą wzmiankę o Nowinach spotykamy w Liber Beneficiorum Jana Długosza, który wieś Nowiny kojarzy ze Skowierzynem II (alias -inny, drugi), gdzie pisze: „ Wioska należąca do parafii Zaleszany, której dziedzicem jest Stanisław Mroczek. (Natomiast Skowierzyna I - Sianisław Skowierzyński). W wiosce Stanisława Mroczka znajdują się kmiecie łanowi, karczmy, zagrodnicy, z których od wszystkich ściąga się dziesię­cinę i pańszczyznę na rzecz kościoła św. Piotra w Sandomierzu. Jest tu jeden majątek wojskowy (rycerski), z którego dziesięcinę pobiera ko­ściół w Zaleszanach, a jej wartość szacuje się na pół marki" .... więcej wiadomości: [ pobierz ]

Orzechów

Wieś o typowej nazwie topograficznej nawiązującej do występujących tu jeszcze w latach 80 - tych obecnego wieku stanowisk orzecha wodnego.

W 1398 roku zanotowany został pozew przed sądem ziemskim w Kra­kowie, wzniesiony przez Pietrasza Kruczka z Garbowa przeciw Jakuszowi z Orzechowa o 100 grzywien wadium. Jakusz był zapewne dziedzicem ist­niejącego już wtedy Orzechowa, a jego przeciwnik to syn kasztelana konarskiego, Mikołaja, młodszy brat głośnego Zawiszy Czarnego. Od 1417 roku występuje w źródłach kolejny właściciel wsi, Wydżga i jego żona Anna. Ten, w 1445 roku, sprzedał Orzechów i związaną z nim Wolę wraz z pra­wem patronatu kościoła w Górach Wysokich dziedzicom pobliskiego Pnio­wa, braciom Janowi i Jakubowi za 500 grzywien. Odtąd wieś aż do rozbio­rów pozostawała w kluczu dóbr pniowskich.... więcej wiadomości: [ pobierz ]

Ostrówek

Do XV wieku zarówno sandomierska kolegiata, jak też klasztor św. Andrzeja wymieniały go wśród swoich posiadłości. W 1455 roku klasztor klarysek nadał w Ostrowie, braciom Janowi i Maciejowi Landwójtowiczom, mieszkańcom zawichojskim, rolę zwaną Zakole, leżącą między rzeką Rzeczycą a rolami kmiecymi. Dokument ten zdaje się wyjaśniać nazwę osady, bowiem według językoznawców ostrów to kępa, wyspa rzeczna otoczona zewsząd wodami. Wspomniana tu rzeka Rzeczyca musiała opływać go od wschodu i tworzyć wraz z Wisłą odcięty od stałego lądu teren.... więcej wiadomości: [ pobierz ]

Pniów

Pierwsza, zachowana wzmianka źródłowa o istniejącej osadzie Pniów pochodzi z roku 1369. Jej dziedzic, Staszko, odstąpił wówczas połowę wsi wraz z polami Strachocin i Oczerchów bratankowi, Swiętosławowi z Grzmucina. Powstanie Pniowa można zapewne wiązać z prowadzonym przez Kazimierza Wielkiego osadnictwem wojskowym w Puszczy Sandomierskiej, choć nie można również wykluczyć XIII - wiecznej metryki wsi. W 1399 roku jego właścicielem był Jaśko z Pniowa, zaś w początkach XV wieku spotykamy tu Skarbka z rodu Awdańców. Synami i spadkobiercami Skarbka byli Jan i Jakub.... więcej wiadomości: [ pobierz ]

Radomyśl nad Sanem

Centrum administracyjnym gminy jest Radomyśl - miejscowość położona nad Sanem, liczącym ponad 400 lat. Radomyśl nad Sanem został lokowany “in cruda readice“, czyli na surowym korzeniu w 1556 roku jako miasto prywatne przez Jakuba Sienieńskiego ożenionego z Reginą Czerny. Prawa miejskie nadał Radomyślowi w 1558 roku Król Zygmunt August.... więcej wiadomości: [ pobierz ]

Rzeczyca Długa, Rzeczyca Okrągła, Musików

Księgi ziemskie lubelskie po raz pierwszy odnotowały wieś o nazwie Rzeczyca Górna w roku 1417, kiedy to jej właścicielem był Jan, syn Dobiesława z Rożków. Skoro wymieniono Rzeczycę Górną, to być może już wte­dy istniała obok niej druga wieś o tej samej nazwie. Zdaje się to potwier­dzać zapis z 1450 roku, według którego wśród posiadłości Jana z Czyżowa znajdowały się dwie Rzeczycę - Wielka i Mała. Nie wiadomo, kiedy trafiły one w ręce Jana Czyżowskiego, który zapisał je wtedy swojemu bratu stryjecznemu Janowi Dinkwartowi. Zapewne zapis ten nie został zrealizowa­ny, skoro przy podziałach fortuny Czyżowskich zarówno w 1478, jak i 1499 roku obie Rzeczyce figurowały wśród dóbr przejętych przez Jakuba i Stani­sława Zaklików. W dokumencie z 1499 roku pojawiły się nazwy Rzeczyca Większa i Mniejsza. Rzeczyca Mniejsza w 1529 roku została nazwana Śred­nią, a dziesięcina z ról jej kmieci płacona była plebanowi z Pniowa.... więcej wiadomości: [ pobierz ]

Witkowice

Pierwszy ślad istnienia tej wsi szlacheckiej o typowej nazwie patronimicznej zachował się w księgach ziemskich lubelskich z roku 1418. Była wówczas w rękach Wichny, wdowy po Adamie. Zważywszy na fakt, że Wikowice były już wtedy zorganizowaną osadą, a wcześniejsze księgi ziemskie z tego terenu nie zachowały się, ich początków należało­by szukać w XIV wieku. Dwa lata później współwłaścicielami wsi byli Stanisław i Drogosz. Ten ostatni zapisał swojej żonie Jachnie 60 grzy­wien posagu. Z czasem Witkowice zostały wykupione przez Jana Czyżowskiego i odtąd dzieliły los sąsiednich osad - Komorzyna, Chwałowic i Ochodzy.... więcej wiadomości: [ pobierz ]

Wola Rzeczycka

Trudno jednoznacznie, mimo zachowanych wzmianek źródłowych, określić czas powstania tej wsi. Pierwszą wzmiankę o niej zawdzięcza­my Długoszowi, który w Liber Beneficiorum wymienił Wolę Rzeczycką wśród wsi należącyh do parafii w Charzewicach. Musiała powstać do­piero po roku 1464, czyli dacie utworzenia parafii w Pniowie, gdyż wśród jej uposażenia nie było jeszcze dziesięciny z Woli Rzeczyckiej. Dopiero w „Księdze dochodów beneficjów diecezji krakowskiej" z 1529 roku czy­tamy, że pleban z Pniowa pobiera dziesięcinę snopową m.in. ze wsi Wolya Rzeczyska na Possanyw. W 1478 roku spotykamy ją jako wieś szla­checką wśród włości Jakuba i Stanisława Zaklików z Międzygórza. Skoro przypadła im jako część spadku po Czyżowskich, to wcześniej musiała należeć do właścicieli pobliskich Rzeczyc i to zapewne z nimi należy wiązać jej początki.... więcej wiadomości: [ pobierz ]

Żabno

Żabno jest najstarszą wsią na terenie parafii radomyskiej. Jak podaje ks. Wojciech Michna, w swych pamiętnikach: „nazwę swą przyjęła od mnogości tam żab występujących". Pierwsza wzmianka o Żabnie występuje w dokumencie Bolesława Wstydliwego z 1276 roku. W 1417 r. przeniesio­na przez Władysława Jagiełłę wraz z innymi dobrami Kapituły Sandomier­skiej naprawo magdeburskie.... więcej wiadomości: [ pobierz ]

 
Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem, ul. Duży Rynek 7, 37-455  Radomyśl nad Sanem, pow. stalowowolski, woj. podkarpackie
tel.: +48 015 84 54 302, fax: +48 015 84 54 328
NIP: 865-15-83-030, Regon: 000546443
 
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x